אילוף מתקדם

1. לנופף לשלום עם הרגל

תושיט לתוכי את האצבע כדי שיעלה עליה, כשהוא מרים את הרגל כדי לעלות, תאמר "שלום" ותקח את היד אחורה, כך
שהתוכי לא יצליח לאחוז את האצבע המושטת. תעודד את התוכי במילים או בצ'ופר, כדי שיבין שהוא עושה משהו נכון.

חזור על התרגיל שוב ושוב בליווי המילה "שלום" עד שהתוכי ירים את הרגל ויתרגל למילה.

אפשר לעשות סימן יד בנוסף לפקודה "שלום", או לחילופין להשתמש רק בסימן יד.

 

2. לעשות צרכים בפקודה

קשה מאוד לאלף תוכי להגיע לבד ולעשות צרכים במקום ספציפי. מה שכן, אפשר לאלף תוכי לעשות צרכים כשמבקשים ממנו, והוא יסכים במטרה לרצות אותנו.
התהליך יכול להיות מאוד ארוך, ודורש סבלנות רבה ועיקביות. תוכי קטן עושה צרכים בערך כל 10-15 דקות, תוכי גדול בערך כל 20 דקות.
מומלץ להירתם למשימה, ולתרגל עם התוכי כמה שיותר במשך כמה ימים, מאשר לתרגל פעם ביום למשך חודש.

כשאתה רואה על פי ההתנהגות שלו שהוא עומד לעשות צרכים, תגיד לו מילה מסויימת "קקי" "פופו" או כל מילה שתרצה, אבל תהיה עקבי
ותשתמש באותה המילה בכל התהליך.
כשהתוכי עושה צרכים, תשבח אותו ו\או תתן לו צ'ופר.
לאחר כעשר דקות, תעקוב שוב אחרי התוכי, וכשאתה רואה שהוא עומד לעשות צרכים, תאמר את המילה, אפשר כמה פעמים, עד שהוא יעשה צרכים. כשהוא עושה צרכים תצ'פר אותו שוב. עם הזמן התוכי יקלוט וייקשר בין המילה לבין הצרכים.

הערות:
כשהאילוף הסתיים העבודה לא נגמרת, כיוון שהתוכי עושה צרכים כמה פעמים בשעה. אז תוכל לבקש ממנו לעשות צרכים בכלוב, למשל,
לפני שאתה מרים אותו. או אחרי עשר דקות שהוא על הכתף, להחזיק אותו על האצבע מעל נייר\כיור\פח, לבקש ממנו לעשות צרכים,
ולצ'פר אותו כשהוא עושה זאת.

אסור בשום אופן לגעור בתוכי או לכעוס עליו אם הוא מלשלש עליך, או "לא במקום", אסור לכעוס עליו על זה שהוא עושה משהו טבעי כל כך!

דוגמא:


3. לשכב על הגב

יש לחזור על כל סעיף מספר פעמים לפני שעוברים לסעיף הבא, בהתאם לשיתוף הפעולה של התוכי.

א. הרם את היד באיטיות מעל הגב של התוכי, לא קרוב מדי אליו כדי לא להפחיד אותו. השאר את היד כמה שניות, תשבח אותו ותצ'פר את התוכי.

ב. הרם את היד באיטיות מעל הגב של התוכי, קרוב יותר, השאר את היד כמה שניות ושוב תצ'פר את התוכי.

ג. הרם את היד באיטיות ותניח אותה בעדינות על הגב של התוכי, לכמה שניות, ותצ'פר אותו.

כשלתוכי נוח עם המגע שלך, תעבור לשלבים הבאים –

ד. שים באיטיות את היד על הגב של התוכי, ותטה את היד עליה הוא עומד, כך שתתמוך בו עם היד שעל הגב, ובאותו הזמן תאמר "שכב" או
כל פקודה שאתה רוצה שהוא יזכור. תייצב אותו מיד ותתן לו צ'ופר.

ה. שוב שים יד על הגב, והפעם תטה יותר את היד עליה הוא עומד, כך שחצי מהמשקל שלו נשען על היד שתומכת בגב, ותאמר "שכב".
תייצב אותו ומיד תתן לו צ'ופר.

ו. שים את היד על הגב, ותטה את היד יותר, כך שכל המשקל של התוכי נמצא על היד שתומכת בגב, והוא רק נאחז עם רגליו ביד השנייה,
תאמר את הפקודה "שכב". תייצב אותו ומיד תתן צ'ופר.

ז. שים את היד על הגב, תהפוך את התוכי לגמרי על היד שלך, ותוך כדי תאמר את הפקודה "שכב". תצפר את התוכי בעודו שוכב על הגב, ולאחר כמה שניות תייצב אותו.

הערות: 
תדאג שהיד שעליה התוכי נשען או שוכב, תהיה יציבה ותתן לו תחושה שהוא לא יכול ליפול בטעות.
אחרי שהתוכי רגיל לשכב על היד שלך, יהיה קל יותר להרגילו לשכב על השולחן לדוגמא. רק תדאג שיהיה ריפוד כלשהו, חולצה או מגבת,
כדי שיהיה לתוכי יותר יציב, ונוח להתהפך חזרה אם ומתי שהוא ירצה.

סרטון לדוגמא: האיש מסביר שבאמצעות לימוד התוכי לשכב על הגב, מה שדורש אמון רב, הוא גרם לתוכי להפסיק לנשוך אותו.

4. להכניס כסף לקופה

לשים את התוכי על שולחן פנוי, בסביבה שקטה, ולהניח מטבע על השולחן. אפשר לומר פקודה "תרים" או "מטבע", או להשתמש בסימן יד,
למשל להצביע על המטבע. כשהתוכי הולך לכיוון המטבע, לעודד אותו ("ילד טוב!") וכשהוא נוגע במטבע, גם אם הוא לא מרים אותו,
לעודד אותו ולתת לו צ'ופר.

להרים את המטבע, ולהניח אותו שוב. הפעם כנראה התוכי מיד יגיע למטבע ויגע בו. חכו שהוא ירים אותו, וכשהוא ירים, תעודדו אותו במילים או עם צ'ופר.

שוב להניח את המטבע, ושים קופסא פתוחה או קופה על השולחן. התוכי ילך למטבע וירים אותו, חכו שהוא ילך עם המטבע לכיוון הקופה,
אפשר גם להצביע על הקופה. כשהתוכי יגיע לקופה, תצ'פרו אותו.

שוב להניח את הקופה והמטבע, התוכי ירים את המטבע וילך לקופה, חכו שהוא יכניס את המטבע. כשהוא יצליח, תצ'פרו ותעודדו אותו.

תוצאות:

5. להביא חפץ

לשים את התוכי על שולחן פנוי, בסביבה שקטה, ולהניח חפץ קטן (שהוא יוכל להרימו בקלות) על השולחן. אפשר לומר פקודה "תרים" או
"תביא", או להשתמש בסימן יד, למשל להצביע על החפץ. כשהתוכי הולך לכיוון החפץ, לעודד אותו ("ילד טוב!") וכשהוא נוגע בו, גם אם
הוא לא מרים אותו, לעודד אותו ולתת לו צ'ופר.

להרים את החפץ, ולהניח אותו שוב. הפעם כנראה התוכי מיד יגיע אליו ויגע בו. חכו שהוא ירים אותו, ורק כשהוא ירים, תעודדו אותו במילים
או עם צ'ופר.

שוב להניח את החפץ, ולשים את היד פתוחה על השולחן. התוכי ילך לחפץ וירים אותו. חכו שהוא ילך איתו לכיוון היד שלכם,
אפשר גם להזיז את היד ולחזור על הפקודה "תביא". כשהתוכי יגיע ליד, תצ'פרו אותו.

שוב להניח את החפץ ולשים יד על השולחן, התוכי ירים את החפץ וילך ליד שלכם, חכו שהוא ישים את החפץ על היד. כשהוא יצליח,
תצ'פרו ותעודדו אותו.

6. להסתובב אופקית

שים את התוכי על סטנד מקל, או משענת של כסא. תחזיק צ'ופר שהוא אוהב מול פניו, לא קרוב מדי כדי שלא יגיע, רק שיראה, ותביא את
היד מאחורי התוכי כדי שהוא יסתובב ויהיה עם הגב אליך. תוך כדי הסיבוב תתן פקודה "סיבוב" או תעשה סימן עם האצבע, שהוא ייקשר את
הפקודה או התנועה לתרגיל. כשהוא מסתובב בעקבות הצ'ופר, תן לו את הצ'ופר ותשבח אותו.

תחזור על התרגיל כמה פעמים, תוך מתן הפקודה או תנועת היד, ולאחר מכן תסובב את היד עם הצ'ופר סביב התוכי, כדי שהוא יצטרך
לעשות סיבוב של 360O, ורק לאחר שהוא עושה סיבוב שלם, תתן לו את הצ'ופר ותשבח אותו.

7. להתהפך אנכית

א. שים את התוכי על סטנד מקל. תחזיק צ'ופר שהוא אוהב מול פניו, לא קרוב מדי כדי שלא יגיע, רק שיראה, ותוריד את היד למטה כדי
שהוא יתכופף. תוך כדי תתן פקודה ("היפוך" "פליפ") או תעשה סימן כלשהו עם האצבע, כדי שהוא ייקשר את הפקודה או התנועה עם
התרגיל. כשהוא מתכופף בעקבות הצ'ופר, תן לו את הצ'ופר ותשבח אותו.

ב. תיקח צ'ופר, תשים מולו ותוריד את היד, הפעם יותר למטה כדי שהוא יתכופף יותר, ותוך כדי תאמר את הפקודה או תבצע את תנועת
היד. כשהוא מגיע לצ'ופר תן לו לקחת אותו, ותשבח אותו.

ג. תיקח צ'ופר, תשים מולו ותוריד, שהתוכי ייאלץ להיתלות על רגליו כדי להגיע לצ'ופר, ותוך כדי תאמר את הפקודה.
כשהתוכי מגיע תתן לו את הצ'ופר ותשבח אותו.

ד. תחזור על התרגיל, וכשהתוכי נתלה, תרים את הצ'ופר כדי שהתוכי ייאלץ לטפס חזרה על המקל כדי להגיע אליו. כשהתוכי עושה זאת,
תו לו את הצ'ופר ותשבח אותו.

שים לב, ייתכן שייקח זמן עד שהתוכי יסכים לבצע את התרגיל, אל תאיץ בו, והיה סלבני.

דוגמא: תוכי בשלבי אילוף מתקדמים

8. סרטונים להשראה

מספר סרטונים המדגימים טריקים שונים. הכל אפשרי עם אימון ותרגול נכונים, חשוב שהתוכי יתן בנו אמון, ויהנה מתהליך האימון.
אם נהפוך את האימונים לסבל, התוכי ממש לא ימהר לבצע את מה שנבקש, ולא ישתוקק לספק אותנו.

לא כל תוכי ירצה לבצע פעלולים, הן נועדו כדי לשעשע ולפתח את התוכי, קודם כל, ורק אז לשעשע אותנו.
תמיד תשימו את
 רצון התוכי לפני הרצון לשעשע את עצמכם. 

קקדו ותוכים נוספים מבצעים תרגילים שונים:

דררה, לא רק שהוא מבצע את התרגיל, הוא גם אומר את הפקודה בעצמו

ציפור אהבה מבצעת תרגילים שונים:

בהצלחה!

 

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה