דף הבית / מאמרים תוכים / מאמרים כלליים / הזנחה-התעללות בעלי חיים בחנויות

הזנחה-התעללות בעלי חיים בחנויות

מהן התקנות להחזקת בע"ח בחנויות?5

נכון, לפעמים כשנכנסים לחנות חיות נדמה שאין חוקים וניתן להחזיק בעלי חיים בכל מצב, חולים, בכלובים קטנים, חלודים, מלוכלכים..
אבל יש תקנות ברורות-
בשנת 2009 הותקנו תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים).
התקנות קובעות כללי מינימום בנוגע לאופן ההחזקה של בעלי חיים, בין היתר בחנויות לממכר חיות, פינות חי וכו'.
המשרד להגנת הסביבה פרסם תקציר לבעלי חנויות,


והנה עיקרי התקנות:

1. בעל החיים יימצא במרחב מחיה מאוורר, תהיה לו הגנה מפגעי מזג האוויר, תנאי תאורה ואקלים הולמים.
2. למתחם שנמצא בו בעל חיים הנחשף לקהל, תהיה דופן אחת לפחות שאיננה חשופה לקהל.
3. יש לספק לבעל החיים הגנה מהטרדות (גם כשהמתקן סגור).
4. יש לדאוג לנגישות למים ולמזון בכמויות מספקות, יש למנוע תחרות על משאבים. המזון צריך להיות מספיק ולהתאים לצרכיו
ולהרגלי האכילה של בעל החיים לפי סוגו, מינו, גילו ומצבו הבריאותי; מזון שאינו מקולקל, מורעל או עבש;
5. על הכלובים להיות בטיחותיים ונקייםהמתחם והציוד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל, יהיו נקיים ולא מלוכלכים בהפרשות גוף או פסולת 
במידה שאינה סבירה בנסיבות העניין.
6. יש לספק טיפול הולם לריפוי או להקלת סבלו של בעל-חיים חולה או סובל.
7. בעל-חיים שנוהג לטפס, יוחזק במקום המאפשר לו לטפס (למשל, איגואנות, חמוסים, טרנטולות, חלק מהלטאות, נחשי עצים, צ'ינצ'ילות);
8. בעל-חיים שמנהגו להסתתר יוחזק במקום שיהיו בו מקומות מסתור מתאימים, במספר וגודל המתאימים לכל בעלי-החיים השוהים
במתחם בו-זמנית (למשל, אוגרים סוריים, אוגרים סיביריים, איגואנות, ארנבונים, גרבילים, דגים קטנים, חולדות, חמוסים, לטאות ממינים
רבים, נחשים, סלמנדרות, עכברים, צ'ינצ'ילות, צבי ביצה, צבים, צלופחים, צפרדעים ושרקנים);
9. בעל-חיים שמנהגו להתחפר יוחזק במקום שיהיו בו מצע המאפשר לו להתחפר בו או חפץ חלול המאפשר לו להיכנס לתוכו
(למשל, אוגרים סוריים וסיביריים, ארנבונים וגרבילים).
10. בעל-החיים יוחזק במתחם בגודל המתאים למידות גופו, בהתאם להוראות שבתקנות.
אין להחזיק דג במכל שנפח המים בו קטן מליטר אחד.
11. עופות שטבעם לעמוד על ענפים יוחזקו במתחם שמוצבים בו מוטות אופקייםבאורך המספיק לעמידה של כל העופות בו-זמנית,
ובעובי המתאים לסוג העופות האלה (בין היתר, העובי צריך לאפשר אחיזה מלאה בו, בלי שציפורני העוף יפגשו את רגלו מהצד השני
של המוט וידקרו אותה). המרחק בין המוטות יהיה לפחות פי שניים מאורך הגוף של העוף הגדול ביותר שבמתחם (למעט הזנב).
12. לפני אכלוס מחדש של כלוב, ינוקו ויחוטאו הכלוב והציוד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל ויונח בכלוב מצע נקי.
13. צריך להיות מוצב שלט שכתוב בו, שאסור להאכיל את בעלי-החיים או לגעת בהם או בכלוביהם בלא אישור העובדים.
14. כשהמקום סגור צריך להיות מוצב שלט במקום גלוי שאפשר לראות מבחוץ ומבעד לדלת הנעולה, ובו מספר טלפון של אחראי,
שניתן לפנות אליו במקרה הצורך.
15. כאשר מוסרים בעל-חיים שנמכר יש לתת לקונה הוראות טיפול בבעל-החיים, בכתב. בהוראות יצוינו הפרטים הבאים: סוג בעל-החיים,
התנאים ההולמים להחזקתו, להזנתו ולטיפול בו וסימנים כלליים המצביעים על בריאות לקויה, בהתאם לסוגו.
16. א. לכלבים/חתולים תהיה גישה חופשית למחסה נקי ומוגן משמש, מרוח ומגשם, שבו מקומות מרבץ במספר ובשטח המספיקים
למנוחת כל בעלי-החיים שבמתחם בו-זמנית. השטח המוגן משמש צריך להיות בגודל שנקבע עבור מתחם מינימלי, כפי שפורט לעיל.
ב. מקומות מרבץ במיתקן יהיו מוגבהים מהקרקע.
ג. במתחמי הכלבים והחתולים במקום יוחזקו אמצעים לחימום או להקלת החום.
ד. במתחם שבו מוחזק חתול יהיו: מקום מסתור מתאים, משטח מתאים להשחזת ציפורניים וארגז לעשיית צרכים עם מצע המתאים לכך
(מספר הארגזים ושטחם יתאימו למספר החתולים שבמתחם).
ה. לכל כלב תתאפשר פעילות גופנית לפחות פעמיים ביום, לפחות 30 דקות בכל פעם (פעילות גופנית משמע יציאה לטיול כשהכלב קשור
ברצועה או מתן אפשרות לכלב לצאת לחצר ששטחה עולה על 16 מ"ר. במקרה ששוהים בחצר יותר מחמישה כלבים באותו זמן,
יהיה שטחה גדול ב-2 מ"ר לכל כלב נוסף).

 

והרשימה ממשיכה….
הפרת התקנות היא עברה פלילית ועשויה להיות כרוכה בפתיחת תיק פלילי, בעונשי מאסר ובקנסות כבדים.

ובכל זאת, כך מחזיקים בעלי חיים בחנויות (לחצו להגדלה):

הערה לקובץ: בפינות בחלק העליון של הכלוב, תוכונים מחפשים מסתור מהרוחות המקפיאות בשעות הערב
תוכים|

הערה לקובץ: ארה על סטנד חלוד ומלוכלך, כבר עשור מוצגת כך מחוץ לחנות, ללא צעצועים, ללא ענף טבעי לעמוד עליו, ללא הגנה מהטרדות
תוכים

הערה לקובץ:
 גם עם רדת החשיכה אין לה שום הגנה מרוח או מהטרדות עוברי אורח
תוכים

הערה לקובץ:
 הכלוב מימין זה הכלוב של הארה, קטן חלוד ומלוכלך. אין הגנה מפני חתולים או בע"ח אחרים
תוכים

הערה לקובץ: נסורת מלוכלכת, ללא מסתור או איוורור
תוכים

הערה לקובץ: כלי מים ואוכל מלוכלכים
תוכים

הערה לקובץ: כלוב של קוקטייל
תוכים

הערה לקובץ: כלוב חלוד ומלוכלך
תוכים

 

סימנים גופניים וסביבתיים להזנחה / התעללות בבעלי חיים

• פצעים פתוחים, סימני גלדים, פציעה או מחלה מתמשכת שאיננה מטופלת.
• קולר, או אמצעי קשירה אחר, הדוק מדי הגורם לפציעת בעל החיים.
• בעיות עור שאינן מטופלות הגורמות לנשירת פרווה או נוצות, קשקשים, בליטות או פריחה בעור.
• רזון קיצוני, כחישות – עצמות בולטות.
• נגיעות בפרעושים, קרציות או טפילים אחרים.
• סימני הזנחה כגון מילול קיצוני של הפרווה או הנוצות, ציפורניים או טלפיים ארוכות או שבורות וכסות גוף מלוכלכת.
• חולשה, צליעה או חוסר יכולת של בעל החיים לעמוד או ללכת באופן נורמאלי.
• הפרשות מוגזמות מהעיניים ו/או מהאף.
• סימני חבלות גלויים.
• סימנים של בלבול או חוסר שיווי משקל מוגזם.
• כלובים או מכלאות קטנים ביחס לגודל ומספר בעלי החיים שבהם. הבעיה יכולה לנבוע מגודלו של המתחם או מהיותו עמוס בחפצים
המקטינים את השטח הפנוי העומד לרשות בעלי החיים.
• בעל חיים קשור, ללא השגחה, באופן העלול לסכן אותו. למשל: קשירה באופן בו החבל עלול להיכרך בחפצים שבשטח או מספר בעלי חיים
שאמצעי הקשירה שלהם עלולים להסתבך זה בזה.
• כלי מים ומזון ריקים או המכילים אוכל ומים מלוכלכים שאינם מתאימים לצריכתם. כלי מים ומזון שאינם מתאימים לבעל החיים או שבעל
החיים אינו יכול להגיע אליהם.
• בעלי חיים המוחזקים בחוץ ללא מחסה מתאים.
• בעלי חיים המוחזקים בתנאי חום/קור או איוורור שאינם מתאימים לצרכיהם. במקרה בו מדובר בבעלי חיים החיים במים – מים עכורים
שטיבם אינו מתאים.
• בעלי חיים שמוחזקים באזור מלוכלך בצואה, אשפה, שברי זכוכיות או כל חפץ היכול לפגוע בהם.
מי אחראי? למי מדווחים?

אכיפת התקנות נמצאת באחריות המשטרה ומשרד החקלאות.

נתקלתם בהזנחה/התעללות בבעלי חיים בחנויות, בפינות חי או בחצר של השכנים? אנא פנו לגורמים הבאים:

א. המחלקה הוטרינרית העירונית/הווטרינר הרשותי

ב. מחלקת צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים-
כתובת דוא"ל: welfare@moag.gov.il
פקס: 03-9681661
כתובת דואר: השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, ת.ד. 12 בית דגן 50250.
בפנייתכם חשוב לציין את הפרטים הבאים:
• מקום ותאריך האירוע.
• פרטי המחזיק בבעל החיים.
• הסימנים שהובילו לחשד.
• חשוב מאוד – צילום ותיעוד הפרטים במלואם מהווים בסיס חשוב לטיפול בתלונה.
• פרטי הפונה כולל מספר טלפון להתקשרות.
• פרטי עדים שנכחו במקום (אם יש).
פרטים בסיסיים אלה חשובים כדי להתחיל חקירה בחשד להתעללות. עם זאת, גם אם אין בידכם את כל הפרטים אך יש לכם חשד להתעללות –  אל תהססו לפנות.
קישורים נוספים:
דיווח על הזנחה / התעללות בבעלי חיים
הממונה על חוק צער בעלי חיים
סימנים גופניים וסביבתיים להזנחה

ג. אנונימוס – 
אם נתקלתם בחנות חיות או באתר אחר שמוחזקים בו בעלי-חיים בתנאים הנוגדים את התקנות, אנא דווחו לדוא"ל info@anonymous.org.il
יש לציין-
תאריך התצפית ו/או הצילומים.
שם המקום, כתובתו המלאה ופרטי זיהוי אחרים שלו במידת הצורך.
תיאור מפורט של מה שראיתם, תוך הדגשת תנאי החזקה גרועים שמהווים הפרה של התקנות.
רצוי לצרף תמונות הממחישות את תנאי ההחזקה הגרועים – גם אם איכות הצילום נמוכה (ממצלמת טלפון סלולרי, למשל).
כדאי לציין גם פרטים שבאמצעותם נוכל ליצור איתכם קשר במידת הצורך.
קישור נוסף:
אכיפת תקנות החזקת בעלי חיים

 

תלונות – מה קורה בפועל?

א. פניתי למחלקה הוטרינרית ב 9 בדצמבר 2011 ותיארתי ליקויים בחנויות חיות.
– ב 11 בדצמבר 2011 המפקח הוטרינרי ענה שהמחלקה אחראית לרווחת בעה"ח בחנויות, וביקש שאציין את שמות החנויות עם הליקויים.
– ב 13 בדצמבר 2011 עניתי לו בפירוט עם שמות החנויות וכתובות.
מאז לא קיבלתי מענה, ולא ראיתי שינוי בחנויות.

ב. פניתי למחלקת צער בעלי חיים, השירותים הוטרינריים ב 30 בדצמבר 2011, שלחתי תלונה בכתב כולל תמונות.
– היום (2/1/12) קיבלתי מענה במייל שהתלונה שלי תועבר לבדיקת הגורמים הרלוונטיים.

ג. פניתי גם לאנונימוס היום (2/1/12), שלחתי הודעה מפורטת עם תמונות, בתקווה שהחנויות יטופלו בהקדם.

אני אעדכן בהמשך.

אם אתם רואים הזנחה או התעללות בפעם הבאה שתבקרו בחנויות / פינות ליטוף – אנא תפנו לגורמים המתאימים,
ותעדכנו אם המקרים טופלו. אם אתם רוצים לדווח אבל לא רוצים להזדהות – אפשר לשלוח אליי את הפרטים ואני אתלונן בשמי.

בואו לדון בנושא עם כלל הקהילה: https://www.tukinfo.com/forum/viewtopic.php?f=74&t=21782

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה