דף הבית / מאמרים תוכים / תוחלת חיים-רמת רעש-זמן דגירה ועוד

תוחלת חיים-רמת רעש-זמן דגירה ועוד

סוג התוכי
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
תוכים אוסטרלים
תוכון אוסטרלי
18-20
22-32
15
5-8
19.0X
14.0mm
18
חסר נתון
4
רוזלה מערבית
Western
Rosella
26
55-80
25-40
3-7
26.0X
21.5mm
19
חסר נתון
5
רוזלה מילי
Pale-
headed
Rosella
30
95-125
15
4-5
26.0X
21.5mm
20-21
חסר נתון
5
רוזלה מזרחית
Eastern
Rosella
30
95-123
18-20
5-7
27.0X
21.5mm
20-21
חסר נתון
5

 

רוזלה ירוקה
Green Rosella
37
125-146
10-15
4-5
30.5X
24.5mm
20
חסר נתון
5
קרימסון רוזלה
Crimson Rosella
36
110-170
10-15
4-5
27.0X
23.0mm
20
חסר נתון
5
אקלקטוס 
Eclectus
33-40 400-600
50+
2
31.0X
40.0MM
28-30
16
11
משפחת הקוניורים
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
קוניור גרין צ'יק
Green-cheeked
26
60-80
10+
4-6
24.2X
19.6MM
22-24
5
7
משפחת הארות
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
ארה יקינטונית
90
1220-1450
50
2
53.0X
40.0mm
28
22
14
ארה סקרלט
Scarlet Macaw
85
1050-1125
60
2
47.1X
34.0mm
25-27
20
12
ארה בלו אנד יילו
Blue
and Yellow
86
1035-1290
60
1-3
46.0X
36.1mm
25-27
15-20
12
ארה גרין ווינגד
Green-
winged Macaw
90
1040-1320
55-60
1-3
50.1X
35.2mm
25-27
21
12
ארה רייד פרונט
Red-
fronted Macaw
60
520-550
42
3-4
חסר נתון
26
12-16
12
ארה מילטארי
Military Macaw
70
900
50-60
2-3
46.5X
33.0mm
26
17-24
12
ארה יילו קולארד
Yellow-
collared Macaw
38
250
45-50
3-4
34.5X
27.0mm
25-26
9-11
10
ארה באפון
Buffon's Macaw
85
1250-1300
50-60
1-3
55.2X
45.0mm
26
23
12
ארה בלו הד
Blue-
headed Macaw
41
350-400
40
3-4
40.0X
30.0mm
26
11-13
12
ארה מאנילאטה
Ara manilata
48
300
40
2
42.5X
27.2mm
25
13
11
ארה מארקנה
Ara maracana
43
260-270
50-60
4-5
37.0X
30.2mm
26
11
12
ארה נובליס
Ara nobilis
30
130-170
25-40
4-6
33.0X
27.0mm
23
7-8
8
משפחת נאוטרופיקל
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
35
190-280
25-30
2-4
36.0X
26.0mm
26-28
11
9
בלק הד קאיק
Black-
head Caique
23
125-170
20-35
2-4
29.0X
23.1mm
26
8
10
משפחת האמזונות
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
קובן אמזונה
Cuban Amazon
32
235-260
50-60
3-4
35.0X
28.1mm
28
9-10
8-10
דאבל יילו הד אמזונה
Double Yellow-headed Amazon
41
380-500
50-60
2-3
37.0X
30.0mm
28
14-16
8-9
היספניול אמזונה
Hispaniolan Amazon
28
240-250
50
3-4
35.5X
27.5mm
25-26
10
7-8
בלו פרונט אמזונה
Blue-
fronted Amazon
37
370-450
50-60
3-4
38.0X
30.0mm
28
12-18
8-9
וואייט פרונט אמזונה
White-
fronted Amazon
26
185-240
50
3-4
30.0X
22.5mm
26
6-8
7
אורנג' ווינגד אמזונה
Orange-
winged Amazon
31
290-470
50-60
2-5
37.5X
29.0mm
26
8-10
8
משפחת האפריקאים
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
ניאסהציפור אהבה
13.5
25-37
15
3-6
20.5X
16.5mm
21-23
5
4
ציפור אהבה לחי שחורה
13
35-45
15-20
3-6
21.5X
16.0mm
23
3-5
6
ציפור אהבה פישר
15
40-60
15-20
3-6
23.5X
17.0mm
23
3-5
6
ציפור אהבה מאסקאד
14.5
35-55
18-20
4-5
23.5X
17.5mm
23
3-5
6
ציפור אהבה פיצ'פייס
15
45-65
15
4-6
24.0X
17.5mm
23
3-5
6
רופליס
22
100-130
15-25
3-4
27.0X
24.0mm
25
5-7
8-9
מאייר
21
100-130
20-26
3-4
25.5X
20.0mm
27
5
9
ג'ארדין
28
200-230
30
3-4
34.2X
28.4mm
26
10
9-10
סנגל
23
160
20-25
2-4
29.5X
26.0mm
25
6
10
ג'אקו קונגו
33
400-520
50-60
3-4
39.5X
31.0mm
28-30
14
12
ג'אקו תימנה
30
370-495
50-60
3-4
39.5X
31.0mm
28-30
14
12
משפחת טבעות הצוואר
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
דררה
40
115-140
25-30
2-6
30.5X
24.0mm
21-24
5
6-7
דרביאן
50
315-330
15-20
2-4
36.0X
27.5mm
23
חסר נתון
8-9
אלכסנדרין
58
250-260
25-30
2-4
34.0X
27.0mm
23
7-9
7
משפחת הלורים
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
ריינבו לורי
26
100-157
15-26
2-3
22.4X
26.9mm
25
5
8
ויולט נאקד לורי
27
110
22-35
2
27.0X
21.5mm
25
5-6
9
לורי אדום
28
170
25-30
2-3
24.2X
30.2mm
26
6
9-10
יילו בייבד לורי
28
200
23-25
2
23.9X
30.0mm
26
5-6
10-11
פרפקט לורי
25
80-85
23-25
3-4
24.9X
22.0mm
23
5-6
8
אורנט לורי
25
110
25-35
2
24.9X
22.0mm
25
5-6
9
דאסקי לורי
25
140-190
28-30
2
28.0X
24.0mm
24
7
10
משפחת הקקדו
אורך
בס"מ
משקל
בוגר
(גרם)
תוחלת חיים
(שנים)
כמות
ביצים להטלה
גודל
ביצה
זמן
דגירה
(ימים)
משקל
הגוזל
(גרם)
גיל
גמילה
(שבועות)
מייגור מיטשל קקדו
35
340-425
40-60
3-5
40.0X
29.5mm
25
12
8
סלנדר בילד קקדו
37
490-655
52
2-3
41.4X
31.4mm
24-25
9-10
8
רייד טאיילד קקדו
60
655-900
50-100
1-2
51.0X
36.5mm
28
25
11-13
גלריטה קקדו
50
800-900
60
2-3
46.5X
33.5mm
26
18
10-11
גלוסי קקדו
48
400-500
25
1
44.5X
33.5mm
28-29
15
12
יילו טאיילד קקדו
65
750-900
50
1-2
50.0X
34.5mm
29
29
12-13
פאלם קקדו
60
900-1200
50
1
50.0X
37.0mm
30-35
18
12
גנג גנג קקדו
35
240-330
60
2-3
36.0X
27.5mm
29
14-16
8
סלמון קרסטד קקדו
52
700-900
50-60
2
50.0X
30.0mm
25
16-18
15
בלו אייד קקדו
50
500-700
40-50
1-2
52.0X
31.5mm
28
9-12
9-10
רייד ואנטאד קקדו
31
340
50
2-4
38.0X
26.5mm
28
10
11
גופין קקדו
32
300
40-45
2-4
38.5X
28.5mm
28
10
10-11
דוקופס קקדו
31
300-420
40-45
2-3
37.5X
26.5mm
28
9-10
10-12
קוקטייל
30-33
80-100
20
4-7
34.5X
19.0mm
19
4-5
5
גאלה קקדו
35
300-400
40
3-5
35.0X
26.5mm
23
8-9
8
קקדו לבן(אמברלה)
45
550
40-60
2
41.0X
31.0mm
28
18
13-15
אלינורה קקדו
50
800-980
65
2-3
46.5X
33.5mm
26
18
11
טריטון קקדו
46
800-980
65
2-3
46.5X
33.5mm
29
18
9-10
קקדו עין כחולה
50
500-575
40-50
1-2
52.0X
51.5mm
28
18
9-10
טימור קקדו
33
300-380
40-60
2-3
41.0X
27.0mm
28
8-15
10-12

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה