דף הבית / מאמרים תוכים / טבלת שילובי צבעים ויצירת מוטציות בקוקטלים

טבלת שילובי צבעים ויצירת מוטציות בקוקטלים

טבלת שילובי צבעים ויצירת מוטציות בקוקטלים

זכר – MALE
נקבה – Female
=
גוזלים – זכר
גוזלים – נקבה
רגיל – Normal
רגיל – Normal
=
רגיל – Normal
רגיל – Normal
רגיל – Normal
פנינה – Pearl
=
רגיל/פנינה – Normal/ Pearl
רגיל – Normal
רגיל – Normal
לוטינו -Lutino
=
רגיל / לוטינו Normal/Lutino
רגיל – Normal

 

זכר – MALE
נקבה – Female
=
גוזלים – זכר
גוזלים – נקבה
רגיל – Normal
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / קינמון Normal/Cinnamon
רגיל – Normal
רגיל – Normal
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / צהוב לחי Yellowcheek
רגיל – Normal
רגיל – Normal
פנים לבנים – Whiteface
=
רגיל /פנים לבנים Normal/Whiteface
רגיל /פנים לבנים Normal/Whiteface
רגיל – Normal
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / רצסיבי כסף Normal/ Recessive Silver
רגיל / רצסיבי כסף Normal/ Recessive Silver
רגיל – Normal
מנומר – Pied
=
רגיל /מנומר Normal/Pied
רגיל /מנומר Normal/Pied
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
=
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
רגיל – Normal
=
רגיל /פנינה  Normal/Pearl
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
לוטינו -Lutino
=
רגיל / פנינה &לוטינו
Normal/Pearl & Lutino
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / פנינה & קינמון
Normal/Pearl & Cinnamon
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / פנינה & צהוב לחי
Normal/Pearl & Yellowcheek
פנינה – Pearl
פנינה – Pearl
פנים לבנים – Whiteface
=
רגיל / פנינה & פנים לבנים 
Normal/Pearl & Whiteface
פנינה – פנים לבנים Pearl/Whiteface
פנינה – Pearl
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / פנינה & רצסיבי כסף
Normal/Pearl & Recessive Silver
פנינה/ רצסיבי כסף
Pearl/Recessive Silver
פנינה – Pearl
מנומר – Pied
=
רגיל / פנינה& מנומר
Normal/Pearl & Pied
פנינה /מנומר
Pearl/Pied
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
=
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
רגיל – Normal
=
רגיל /לוטינו  Normal/Lutino
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
פנינה – Pearl
=
רגיל / לוטינו & פנינה
Normal/Lutino & Pearl
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / לוטינו & קינמון
Normal/ Lutino & Cinnamon
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / לוטינו & צהוב לחי
Normal/Lutino & Yellowcheek
לוטינו -Lutino
לוטינו -Lutino
פנים לבנות – Whiteface
=
רגיל / לוטינו & פנים לבנות
Normal/ Lutino & Whiteface
לוטנו / פנים לבנות
Lutino/Whiteface
לוטינו -Lutino
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / לוטינו & רצסיבי כסף
Normal/Lutino & Recessive Silver
לוטינו / רצסיבי כסף
Lutino/ Recessive Silver
לוטינו -Lutino
מנומר – Pied
=
רגיל/ לוטינן & מנומר
Normal/ Lutino & Pied
לוטינו / מנומר
Lutino/ Pied
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
=
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
רגיל – Normal
=
רגיל / קינמון  Normal/Cinnamon
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
פנינה – Pearl
=
רגיל / קינמון & פנינה
Normal/Cinnamon & Pearl
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
לוטינו -Lutino
=
רגיל / קינמון & לוטינו
Normal/ Cinnamon & Lutino
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / קינמון & צהוב לחי
Normal/Cinnamon & Yellowcheek
קינמון – Cinnamon
קינמון – Cinnamon
פנים לבנים – Whiteface
=
רגיל / קינמון & פנים לבנות
Normal/ Cinnamon & Whiteface
קינמון /פנים לבנים
Cinnamon/Whiteface
קינמון – Cinnamon
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / קינמון & רצסיבי כסף
Normal/Cinnamon
Recessive Silver
קינמון / רצסיבי כסף
Cinnamon/Recessive Silver
קינמון – Cinnamon
מנומר – Pied
=
רגיל / קינמון & מנומר
Normal/Cinnamon & Pied
קינמון / מנומר
Cinnamon/Pied

 

 

צהוב לחי – Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
=
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
רגיל – Normal
=
רגיל / צהוב לחי
Normal/Yellowcheek
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
פנינה – Pearl
=
רגיל / צהוב לחי & פנינה
Normal/Yellowcheek & Pearl
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
לוטינו -Lutino
=
רגיל / צהוב לחי & לוטינו
Normal/Yellowcheek & Lutino
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / צהוב לחי & קינמון
Normal/Yellowcheek & Cinnamon
צהוב לחי –
Yellowcheek
צהוב לחי – Yellowcheek
פנים לבנות – Whiteface
=
רגיל / צהוב לחי & פנים לבנות
Normal/Yellowcheek & Whiteface
צהוב לחי – פנים לבנות
Yellowcheek/Whiteface
צהוב לחי – Yellowcheek
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / צהוב לחי & רציסיבי כסף
Normal/Yellowcheek & Recessive Silver
צהוב לחי – רציסיבי כסף
Yellowcheek/Recessive Silver
צהוב לחי – Yellowcheek
מנומר – Pied
=
רגיל / צהוב לחי & מנומר
Normal/Yellowcheek & Pied
צהוב לחי – מנומרYellowcheek/Pied
פנים לבנים – Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
=
פנים לבנים – Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
רגיל – Normal
=
רגיל / פנים לבנים
Normal/Whiteface
רגיל /פנים לבנים
Normal/Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
פנינה – Pearl
=
רגיל /פנים לבנים & פנינה
Normal/Whiteface & Pearl
רגיל / פנים לבנים
Normal/Whiteface
פנים לבנות – Whiteface
לוטינו -Lutino
=
רגיל / פנים לבנות& לוטינו
Normal/Whiteface & Lutino
רגיל / פנים לבנות
Normal/Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל /פנים לבנים & צהוב לחי
Normal/Whiteface & Yellowcheek
רגיל / פנים לבנים
Normal/Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / פנים לבנות& קינמון
Normal/Whiteface  Cinnamon
רגיל / פנים לבנות
Normal/Whiteface
פנים לבנים – Whiteface
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל /פנים לבנים & רצסיבי כסף
Normal/Whiteface & Recessive Silver
רגיל /פנים לבנים & רצסיבי כסף
Normal/Whiteface & Recessive Silver
פנים לבנות – Whiteface
מנומר – Pied
=
רגיל / פנים לבנות& מנומר
Normal/Whiteface & Pied
רגיל / פנים לבנות& מנומר
Normal/Whiteface & Pied
רצסיבי כסף – Recessive Silver
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / רצסיבי כסף & קינמון
Normal/Recessive Silver & Cinnamon
רגיל / רצסיבי כסף
Normal/Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
רגיל – Normal
=
רגיל / רצסיבי כסף
Normal/Recessive Silver
רגיל / רצסיבי כסף
Normal/Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
לוטינו -Lutino
=
רגיל / רצסיבי כסף & לוטינו
Normal/Recessive Silver & Lutino
רגיל / רצסיבי כסף
Normal/Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / רצסיבי כסף & צהוב לחי
Normal/ Recessive Silver & Yellowcheek
רגיל / רצסיבי כסף
Normal/Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
פנים לבנים – Whiteface
=
רגיל / רצסיבי כסף & פנים לבנים 
Normal/Recessive Silver & Pied
רגיל / רצסיבי כסף & פנים לבנים 
Normal/Recessive Silver & Pied
רצסיבי כסף – Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רצסיבי כסף – Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
רצסיבי כסף – Recessive Silver
מנומר – Pied
=
רגיל / רצסיבי כסף & מנומר
Normal/Recessive Silver & Pied
רגיל / רצסיבי כסף & מנומר
Normal/Recessive Silver & Pied
מנומר – Pied
מנומר – Pied
=
מנומר – Pied
מנומר – Pied
מנומר – Pied
רגיל – Normal
=
רגיל / מנומר  Normal/Pied
רגיל / מנומר  Normal/Pied
מנומר – Pied
פנינה – Pearl
=
רגיל / מנומר & פנינה
Normal/Pied & Pearl
רגיל/מנומר  Normal/pied
מנומר – Pied
לוטינו -Lutino
=
רגיל / מנומר & לוטינו
Normal/Pied & Lutino
רגיל/מנומר  Normal/pied
מנומר – Pied
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל / מנומר & צהוב לחי
Normal/Pied & Yellowcheek
רגיל/מנומר  Normal/pied
מנומר – Pied
פנים לבנות – Whiteface
=
רגיל / מנומר & פנים לבנות
Normal/Pied & Whiteface
רגיל / מנומר & פנים לבנות
Normal/Pied & Whiteface
מנומר – Pied
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / מנומר & רציסיבי כסף
Normal/ Pied & Recessive Silver
רגיל / מנומר & רציסיבי כסף
Normal/ Pied & Recessive Silver
מנומר – Pied
קינמון – Cinnamon
=
רגיל / מנומר & קינמון
Normal/Pied & Cinnamon
רגיל/ מנומר Normal/Pied
Fallow
Fallow
=
Fallow
Fallow
Fallow
רגיל – Normal
=
רגיל/פלאוו – Normal/Fallow
רגיל / פלאוו Normal/Fallow
Fallow
פנינה – Pearl
=
רגיל/פלאוו & פנינה
Normal/Fallow & Pearl
רגיל / פלאוו Normal/Fallow
Fallow
לוטינו -Lutino
=
רגיל/פלאוו & לוטינו
Normal/Fallow & Lutino
רגיל / פלאוו Normal/Fallow
Fallow
צהוב לחי – Yellowcheek
=
רגיל/פלאוו & צהוב לחי
Normal/Fallow & Yellowcheek
רגיל / פלאוו Normal/Fallow
Fallow
פנים לבנים – Whiteface
=
רגיל/פלאוו & פנים לבנים 
Normal/Fallow & Whiteface
רגיל/פלאוו & פנים לבנים 
Normal/Fallow & Whiteface
Fallow
רצסיבי כסף – Recessive Silver
=
רגיל / פלאוו & רצסיבי כסף
Normal/Fallow & Recessive Silver
רגיל / פלאוו & רצסיבי כסף
Normal/Fallow & Recessive Silver
Fallow
מנומר – Pied
=
רגיל / פלאוו & מנומר
Normal/Fallow & Pied
רגיל / פלאוו & מנומר
Normal/Fallow & Pied

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה