דף הבית / מאמרים תוכים / טבלת גנטיקה ומוטציות דררות

טבלת גנטיקה ומוטציות דררות

הורים                                   צאצאים

זכר נקבה זכרים נקבות
ירוק ירוק ירוקים ירוקות
צהוב צהוב צהובים צהובות
צהוב כחול 100% ירוק/כחול/צהוב 100% צהוב/כחול נקבות
כחול צהוב/כחול 50% כחול/צהוב 50% כחול – 50% ירוק/כחול

 

הורים                                                                                           צאצאים

כחול כחול כחול כחול
ירוק כחול ירוק/כחול ירוק/כחול
ירוק/כחול כחול ירוק/כחול-כחול ירוק/כחול-כחול
צהוב צהוב צהוב צהוב
צהוב כחול 100%ירוק/כחול/צהוב 100% צהוב/כחול
כחול צהוב/כחול 50% כחול/צהוב 50% כחול-50% ירוק/כחול
כחול/צהוב כחול/צהוב 50% אלבינו-50% כחול/צהוב 50% כחול-50% אלבינו
צהוב/כחול צהוב/כחול 50% צהוב/כחול. 25%אלבינו-25% צהוב 25%אלבינו-25% צהוב
כחול/צהוב צהוב/כחול 25% אלבינו,25%כחול/צהוב,25% ירוק/כחול/צהוב,25% צהוב/כחול. 25%אלבינו, 25% כחול, 25% ירוק/כחול, 25%צהוב/כחול
כחול אפור ירוק/כחול 25%כחול,25% ירוק/כחול,25% אפור,25% אפור ירוק/כחול. 25%כחול,25% ירוק/כחול, 25% אפור, 25% אפור ירוק/כחול.
כחול אפור כחול,אפור כחול,אפור
טורקיז כחול כחול 50% כחול 50%תורקיז כחול
טורקיז כחול צהוב/כחול 25% כחול / צהוב,
25% ירוק / כחול / צהוב,
25% ירוק/טורכיז כחול/צהוב,
25% תורכיז כחול/צהוב
25% כחול,
25% אפור,
25% תורכיז כחול,
25% טורקיז אפור.
טורקיז כחול אפור 25% כחול,
25% אפור,
25% טורקיז כחול,
25% טורקיז אפור.
25% כחול,
25% אפור,
25% טורקיז כחול,
25% טורקיז אפור.
טורקיז כחול/צהוב אלבינו 25%אלבינו,
25% כחול/צהוב,
25% קרמינו,
25% טורקיז כחול/צהוב
25% כחול,
25% ירוק/כחול,
25% ירוק/טורקיז כחול,
25% טורקיז כחול
אפור ירוקתורכיז כחול/צהוב כחול צהוב 12.5% לבקן,
12.5% כחול/צהוב,
12.5% קרמינו,
12.5% אפור ירוק אלבינו,
12.5%אפור ירוק קרמינו,
12.5% אפור/צהוב,
12.5% תורכיזכחול/צהוב,
12.5% טורקיז אפור/צהוב
12.5% אלבינו,
12.5%כחול,
12.5%קרמינו,
12.5% אפור,
12.5% אפור ירוק אלבינו,
12.5% אפור ירוקקרמינו,
12.5% טורקיז כחול,
12.5% טורקיז אפור.
טורקיז כחול/קינמון אפור ירוקכחול קינמון 12.5% כחול/קינמון,
12.5% אפור/קינמון,
12.5% כסוף,
12.5% כחול בהיר,
12.5% טורקיז כסף,
12.5% טורקיז כחול בהיר,
12.5% טורקיזכחול/קינמון,
12.5% טורקיז אפור/קינמון
12.5% כחול,
12.5% אפור,
12.5%כסף,
12.5% כחול בהיר,
12.5% טורקיז כחול בהיר,
12.5%טורקיז כסף,
12.5% טורקיז כחול,
12.5% טורקיז אפור.
כחול בהיר(שמיים) טורקיז אפור 25% כחול/קינמון,
25% אפור/קינמון,
25% תורכיזכחול/קינמון,
25% תורכיז אפור/קינמון
25% כסף,
25% כחול שמיים,
25% טורקיז אפור,
25% טורקיז כחול שמיים.
כחול/קינמון כחול/קינמון 25% כחול/קינמון,
25% קינמון/כחול,
25% ירוק/כחול/קינמון,
25% כחול בהיר,
25% כחול,
25% קינמון/כחול,
25% אפור/כחול,
25% כחול בהיר.
אפור ירוק קינמון/כחול כחול בהיר (שמיים) 25% קינמון/כחול,
25%גולדן צ'רי(אפור ירוק קינמון),
25%כסף,
25%כחול בהיר (שמיים)
25% קינמון/כחול,
25%גולדן צ'רי(אפור ירוק קינמון),
25%כסף,
25%כחול בהיר (שמיים)

 

 

Parakeet1

Parakeet2

Parakeet3

Parakeet4

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה