גנטיקת קוקטיילים

מונחים וסימונים גנטיים

מוטציות סקס-לינקד
מוטציות רצסיביות פשוטות
חישוב קוד גנטי של מוטציות סקס-לינקד
הוספת רצסיבי אוטוזומלי
קרוסאובר – מעבר גנטי
יצירת קוקטייל אלבינו

1. מונחים וסימונים גנטיים

מונחים
הגדרה דוגמה
כרומזום גוף מיקרוסקופי הנושא את הגנים לתכונות שונות, ביניהן – הצבע. כרומוזום אחד יכול לשאת מאות גנים. בעופות, לזכר יש שני כרומוזומי X,
ולנקבה יש כרומוזום X וכרומוזום Y.
דומיננטי (שלטני) תכונה השולטת על התכונות האחרות. הסוג 'אפור רגיל' הוא דומיננטי כמעט לכל המוטציות.
גן אלמנט בכרומוזום אשר תכונות תורשתיות נקבעות על ידו. 'לוטינו' הוא גן הנישא בכרומוזום X.
גנוטיפ ההרכב הגנטי של התוכי. ההרכב הגנטי של זכר XC X יהיה:
'אפור רגיל נשא קינמון'.
מוטציה כל מופע השונה מהמופע הנורמלי ויכול לשכפל את עצמו. 'פנינה פייד' זו מוטציה כפולה.
פנוטיפ המופע של התוכי. המופע של זכר XC X יהיה:
'אפור רגיל'.
רצסיבי (נסגני) כנוע לדומיננטי או למופע הרגיל (אפור רגיל);
בניגוד לגן סקס-לינקד הנישא על ידי כרומוזום X.
'פייד' הוא גן רצסיבי למופע הרגיל.
סקס לינקד
(קשור במין)
נישא בכרומוזום X או כרומוזום הזכר. 'פנינה' היא מוטציה קשורה במין.
נשא בעל גנוטיפ שבו תכונה גנטית מוסתרת ע"י אפור רגיל דומיננטי.
הערה: נקבות לא יכולות להיות נשאיות של מוטציות סקס-לינקד (קינמון, פנינה, לחיים צהובות, לוטינו)
זכר XC XP יהיה גם נשא קינמון וגם פנינה.
נקבה X Y pN תהיה נשאית פייד.

סימונים

סימון בטבלאות סימון בכתב
קינמון C Cin
לוטינו L Lut
פנינה P Prl
פאלו ff Fal
פייד\מנומר pp Pd
כסף רצסיבי ss Sil
וייטפייס\פנים לבנות ww WF
ילו צ'יק\לחיים צהובות Yc Yck
כסף דומיננטי SS DS
פני פסטל pa Pas
כרומוזום זכר X (אין)
כרומוזום נקבה Y (אין)
נשא \ \
מוטציה כפולה (אין)
(לדוגמא: לוטינו-פייד)

 

 

 

2. מוטציות סקס-לינקד

כשזכר מפרה את הביצה של הנקבה, כל הורה תורם חצי מהגנוטיפ שלו כדי ליצור את הצאצא. כלומר הביצה נוצרת מחצי הכרומוזומים של האבא ומחצי הכרומוזומים של האמא – זה נכון לגביי כל מוטציה (סקס-לינקד, רצסיבי אוטוזומלי או דומיננטי אוטוזומלי).

לזכר יש שני כרומוזומי "X", לנקבה יש רק אחד. הגנים שיוצרים את מוטציות הצבע: קינמון, לוטינו, לחיים צהובות ופנינה, נמצאים תמיד בכרומוזום X, לעולם לא ב Y. כיוון שלא קיים גן צבע בכרומוזום Y שעלול להסוות את הצבע הקשור במין, נקבת קוקטייל תמיד תראה ויזואלית קינמון, פנינה, לוטינו ו\או לחיים צהובות אם זה נמצא בכרומוזום ה X שלה. לכן, נקבה לעולם לא יכולה להיות נשאית של קינמון, פנינה, לוטינו או לחיים צהובות.

זכרים, לעומת זאת, יכולים להיות נשאי גן סקס-לינקד אחד או יותר בכרומוזום אחד מבין שני כרומוזומי ה X שלהם. אם זה המקרה, האפור הרגיל הדומיננטי יסווה את התכונות\מוטציות האלו, והזכרים יחשבו נשאים של המוטציות האלו. לדוגמה: אם זכר נושא פנינה בכרומוזום X אחד שלו, במקרה הזה הקוד הגנטי יהיה X XP, הזכר הוא נשא פנינה. אם הוא נושא קינמון בכרומוזום השני שלו (XP XC), הוא יהיה נשא פנינה וקינמון, מאחר ויש לו גן אחד בלבד לכל צבע. אם, לעומת זאת, הוא נושא קינמון ופנינה באותו כרומוזום (XCP X) הוא יהיה נשא קינמון-פנינה.
הערה: זה לא משנה אם הגן הסקס-לינקד נישא בכרומוזום הראשון או בכרומוזום השני בקוד הגנטי.
דוגמאות לקודים גנטיים של מוטציות סקס-לינקד

קוד גנוטיפ פנוטיפ (מופע)
XL X זכר רגיל נשא לוטינו אפור רגיל
XC XP זכר רגיל נשא קינמון ופנינה אפור רגיל
X XCP זכר רגיל נשא קינמון-פנינה אפור רגיל
XL XLP זכר לוטינו נשא פנינה לוטינו
XCP Y נקבה קינמון-פנינה קינמון-פנינה
XL Y נקבה לוטינו לוטינו
XYc Y נקבה יילו-צ'יק יילו צ'יק

 

3. מוטציות רצסיביות פשוטות

פייד, פאלו, וייט פייס (פנים לבנות) וכסף הן כולן מוטציות שהן גם רצסיביות ל"אפור רגיל" הדומיננטי. ההבדל בינן לבין מוטציות סקס-לינקד
הוא שהן אוטוזומאליות, הן לא מסופחות לכרומוזום X. זה חשוב, כיוון שגם זכר וגם נקבה יכולים להיות נשאים של מוטציות רצסיביות פשוטות.
גן הפייד מיוצג על ידי האות p; גן הסילבר מיוצג ע"י s; גן הוייטפייס מיוצג ע"י w.

כדי שהקוקטייל יהיה באחד מהצבעים האלו, חייבים להיות לו 2 גנים בגנוטיפ שלו.
אם יש לו רק גן אחד רצסיבי, הקוקטייל ייחשב "נשא" של המוטציה, ללא קשר למין שלו.

שני ההורים חייבים לשאת לפחות גן אחד של המוטציה כדי שהצאצאים שלהם יהיו במופע המוטציה.
אם מחברים קוקטייל שאינו נשא של מוטציה רצסיבית מסוימת, עם קוקטייל שהוא במופע מוטציה רצסיבית, כל הצאצאים יראו "אפור רגיל"
אבל יהיו נשאים של המוטציה. לדוגמה: לזכר שאינו נשא פייד ונקבה במופע פייד יצאו צאצאים אפורים רגילים נשאי פייד.

כשמחברים את הגנים הרצסיביים של הזכר עם הגנים הרצסיביים של הנקבה, אם אחד מהם אינו נושא גנים של המוטציה,
הקוד לזה הוא NN, שזה אומר – לא מוטציה ולא רגיל. אין לבלבל את זה עם "אפור רגיל".
אם הקוקטייל נושא רק גן אחד של מוטציה רצסיבית מסוימת, מוסיפים N אחרי האות המייצגת את המוטציה.
לדוגמה: נשא וייטפייס יהיה מסומן כך wN

דוגמאות לקודים גנטיים ע"י שימוש במוטציה פייד

קוד גנטי תאור
pp פייד
pN נשא פייד
Np נשא פייד

*הערה: זה לא משנה אם ה N נמצאת ראשונה או אחרונה בקוד, עדיין מדובר בנשאות.

 

4. חישוב קוד גנטי של מוטציות סקס-לינקד

כשיש הפרייה, הצאצא מקבל כרומוזום אחד מהאבא (אחד מצמד ה XX שלו) וכרומוזום אחד מהאמא (אחד מצמד הXY שלה).
השניים האלו מתחברים והופכים לצמד כרומוזומים (של הגוזל).

כדי להדגים את האפשרויות של צירופי הכרומוזומים, נשתמש בטבלה בשיטת "ר.ח.פ.א" (ראשונים, חיצוניים, פנימיים, אחרונים),
את הטבלה נמלא כך משמאל לימין:

Female (נקבה)
Male (זכר)
ב. זוג כרומוזומים חיצוניים א. זוג כרומוזומים ראשונים
ד.  זוג כרומוזומים אחרונים ג. זוג כרומוזומים פנימיים

ובמקום צבעים (קודים של מוטציות) נשתמש במספרים:

Male: X1 X2, Female: X3 Y

ראשונים – הכרומוזום הראשון מהזכר והכרומוזום הראשון מהנקבה, מצורפים יחד להציג את האפשרות הראשונה..
כיוון שיש שני כרומוזומי X וזה אומר שמדובר בזכר, נשים את התוצאה בצד שמאל של הטבלה.

Female: X3 Y Male: X1 X2
X1 X3

חיצוניים – שני הכרומוזומים החיצוניים (הראשון של הזכר והשני של הנקבה) מצורפים יחד
כיוון שהאחרון הוא Y וזה אומר שמדובר בנקבה, נשים את התוצאה בצד ימין של הטבלה.

Female: X3 Y Male: X1 X2
X1 Y
X1 X3

פנימיים – שני הכרומוזומים הפנימיים (השני של הזכר והראשון של הנקבה) מצורפים יחד

Female: X3 Y Male: X1 X2
X1 Y
X1 X3
X2 X3

אחרונים – לבסוף, שני הכרומוזומים האחרונים של הזכר והנקבה מצורפים יחד

Female: X3 Y Male: X1 X2
X1 Y
X1 X3
X2 Y X2 X3

עכשיו במקום להשתמש במספרים שמסופחים לכרומוזום X, נשתמש בצבעים:

Female: XP Y
(פנינה)
Male: XC XL
(אפור רגיל נשא קינמון ולוטינו)
חיצוניים ראשונים
אחרונים פנימיים

ראשונים:

Female: XP Y Male: XC XL
XC XP

חיצוניים:

Female: XP Y Male: XC XL
XC Y XC XP

פנימיים:

Female: XP Y Male: XC XL
XC Y XC XP
XL XP

אחרונים:

Female: XP Y Male: XC XL
XC Y XC XP
XL Y XL XP

עכשיו נתרגם את הקודים הגנטיים באמצעות שימוש באחוזים – נקח את כל האפשרויות ונסתכל על זה כ-100%.
כיוון שלכל אחד מהקודים הגנטיים האלו יש הזדמנות שווה לקרות, ניתן לומר כי:
25% מהזכרים יהיו אפור רגיל נשא קינמון ופנינה
25% מהזכרים יהיו אפור רגיל נשא לוטינו ופנינה
25% מהנקבות יהיו קינמון
25% מהנקבות יהיו לוטינו

לזה קוראים "קן סקס-לינקד" כי אפשר לזהות את מין הצאצאים בקן כבר לפי הצבע שלהם. כל הזכרים יהיו במופע אפור רגיל,
וכל הנקבות יהיו קינמון או לוטינו.

5. הוספת מוטציות רצסיביות אוטוזומליות

החישובים מתחילים להסתבך כשמוסיפים אפשרויות של מוטציות רצסיביות לטבלה. בוא נאמר שהנקבה מהטבלה למעלה לא הייתה רק פנינה,
אלא פייד-פנינה. כפי שכבר אמרנו, כאשר רק לאחד מההורים יש מופע של מוטציה מסוימת, הצאצאים יהיו כולם נשאים של המוטציה.

כדי להראות את זה, נשתמש בטבלה הרצסיבית:

Female: pp
(פייד)
Male: NN
(לא נושא מוטציה)
Np Np (נשא פייד)
Np Np

אם נשתמש בשיטת "ר.ח.פ.א", נקבל 4 צירופים אפשריים לכל מוטציה רצסיבית. במצב הזה, כל 4 הצרופים הם זהים (Np)
אז 100% מהצאצאים יהיו נשאי פייד.
עכשיו נניח שגם הזכר וגם הנקבה היו נשאי פייד, הטבלה תראה כך:

Female: pN
(נשא פייד)
Male: pN
(נשא פייד)
pN pp
NN Np

במצב כזה יש סיכוי של 25% שהצאצאים יהיו פייד, 50% שהם יהיו נשאי פייד, ו 25% שהם לא יהיו נשאים כלל.
עכשיו נחבר בין כל אפשרות בטבלת הסקס-לינקד, לבין כל האפשרויות בטבלה הרצסיבית.

להזכירכם, זו טבלת הסקס לינקד:

Female: XP Y Male: XC XL
XC Y XC XP
XL Y XL XP

כלומר את האופציה הראשונה- XC XP, נחבר עם כל אחת מהאופציות בטבלה הרצסיבית (עם pp, pN, Np, NN),
את האופציה השנייה – XL XP, גם נחבר עם כל אחת מהאופציות בטבלה הרצסיבית וכך הלאה.

וזו הטבלה שתצא לנו:

Female: XP Y pN
Male: XC XL pN
XC Y pp XC XP pp
XC Y pN XC XP pN
XC Y Np XC XP Np
XC Y NN XC XP NN
XL Y pp XL XP pp
XL Y pN XL XP pN
XL Y Np XL XP Np
XL Y NN XL XP NN

עכשיו נתרגם את הקודים (נשאיר את הכפילויות של נשאי הפייד Np ו pN כי קל יותר לחשב את האחוזים):

זכרים
12.5% יהיו פייד נשא קינמון ופנינה
25% יהיו אפור רגיל נשא קינמון, פנינה ופייד
12.5% יהיו אפור רגיל נשא קינמון ופנינה
12.5% יהיו פייד נשא לוטינו ופנינה
25% יהיו אפור רגיל נשא לוטינו פנינה ופייד
12.5% יהיו אפור רגיל נשא לוטינו ופנינה

נקבות
12.5% יהיו קינמון-פייד
25% יהיו קינמון נשא פייד
12.5% יהיו קינמון
12.5% יהיו לוטינו-פייד
25% יהיו לוטינו נשא פייד
12.5% יהיו לוטינו

 

6. קרוסאובר – מעבר גנטי"קרוסאובר" או מעבר גנטי, זה מעבר של גן סקס-לינקד מכרומוזום X אחד לכרומוזום X השני.
כיוון שצריך שני כרומוזומי X לצורך מעבר גנטי, ורק לזכרים יש שני כרומוזומי X, המעבר הגנטי מתרחש רק אצל זכרים.יש רק מספר חוקים בנוגע ל"קרוסאובר"-
1. הגן לא יכול לחול על שני הכרומוזומים X. כלומר לדוגמה, זכר עם קוד גנטי XC XC לא יכול לעבור קרוסאובר.
2. לא בהכרח כל הצאצאים בסבב יושפעו ע"י קרוסאובר.
3. קרוסאובר עם מוטציות קינמון, פנינה ולוטינו קורה רק ב 25-30% מהזמן. נדיר שיהיה קרוסאובר עם מוטציה יילו צ'יק.
דוגמה לקרוסאובר:אם נחבר זכר נשא פנינה וקינמון, ונקבה רגילה, אלו התוצאות הצפויות-

Female: X Y Male: XP XC
XP Y XP X
XC Y XC X

50% מהזכרים יהיו אפור רגיל נשא פנינה
50% מהזכרים יהיו אפור רגיל נשא קינמון
50% מהנקבות יהיו פנינה
50% מהנקבות יהיו קינמון
כשמתרחש קרוסאובר, התוצאות יהיו שונות-

Female: X Y Male: X XCP
X Y X X
XCP Y XCP X

50% מהזכרים יהיו אפור רגיל
50% מהזכרים יהיו אפור רגיל נשא קינמון-פנינה
50% מהנקבות יהיו אפור רגיל
50% מהנקבות יהיו קינמון-פנינה

קרוסאובר הפוך

יש גם קרוסאובר הפוך, כשזכר נושא שני גנים על כרומוזום X אחד, אחד מהגנים יכול לעבור לכרומוזום X השני.
לדוגמה:

XCP X = XC XP

 

7. יצירת קוקטייל אלבינו

קודם כול צריך להבהיר: אין דבר כזה קוקטייל אלבינו אמיתי / נשא אלבינו!
לקוקטייל שאנחנו מכנים "אלבינו" בהחלט יש פנוטיפ (מופע) של אלבינו- יש לו נוצות לבנות, עיניים אדומות, רגליים ורודות וללא כתמי לחיים.
אבל הסיבה שהוא נראה ככה היא כי הוא שילוב של מוטציית סקס-לינקד, לוטינו, שמונע את הופעת הפיגמנט מלנין (הצבע האפור, חום וכו')
ושל מוטציה רצסיבית אוטוזומלית, וייט פייס (פנים לבנות), שמונע את הופעת הפיגמנט ליפוכרום (הצבע הצהוב, כתום וכו').
לפיכך, הקוקטייל נוצר ללא פיגמנטים, ונראה כמו אלבינו.
אולם, מבחינה גנטית, זה לא אלבינו, זה לוטינו-וייטפייס. זה שילוב של שתי מוטציות, ולא מדובר במוטציה אחת או גן אחד כמו שנהוג לחשוב.
ה"אלבינו" לא יכול להעביר גן אחד כדי לייצר צאצא אלבינו. במקום זה, הוא מעביר לצאצאים גן סקס-לינקד אחד, וגן רצסיבי אחד.

לדוגמה, אלו התוצאות של חיבור זכר "אלבינו" (לוטינו-וייטפייס) ונקבה רגילה:

Female: X Y MALE: XL XL ww
XL Y wN XL X wN

כל הזכרים יהיו אפור רגיל נשא לוטינו ווייטפייס
כל הנקבות יהיו לוטינו נשא וייטפייס

אף אחד מהצאצאים לא במופע "אלבינו" או "נשא אלבינו".
אם הייתה מוטציית אלבינו אמיתית, היא הייתה קיימת כגן אחד (כנראה סקס-לינקד) ועוברת לצאצאים בנשאות/במופע.
יצירת לוטינו-וייטפייס ("אלבינו")

נתחיל במינימום – שני ההורים חייבים להיות לפחות נשאי וייטפייס, והזכר חייב להיות נשא לוטינו,
כדי שיהיה סיכוי כלשהו שיצאו להם נקבות אלבינו.
כדי שיצאו גם זכרים אלבינו, האמא צריכה להיות גם נשאית וייטפייס וגם במופע לוטינו, וגם האבא חייב להיות נשא של שתי המוטציות.

אם ההורים רק נושאים את הגנים, והם לא בצבע/מופע המוטציה, יש פחות סיכוי שיצא אלבינו.
כלומר, אם ההורים במופע וייטפייס/לוטינו יש יותר סיכוי שיצאו להם גוזלים אלבינו.
דוגמאות שילוב ואחוזים:

כשמתקיימים שני התנאים האלו, יש סיכוי של 13% שיצאו נקבות אלבינו:
1. הזכר נשא וייטפייס ולוטינו
2. הנקבה נשאית וייטפייס
כשמתקיימים התנאים האלו, יש סיכוי של 13% שיצאו נקבות אלבינו, ו 13% שיצאו זכרים אלבינו:
1. הזכר נשא וייטפייס ולוטינו
2. הנקבה לוטינו נשאית וייטפייס

כשמתקיימים התנאים האלו, יש סיכוי של 25% שיצאו נקבות לוטינו:
1. הזכר לוטינו נשא וייטפייס
2. הנקבה נשאית וייטפייס
כשמתקיימים התנאים האלו, יש סיכוי של 25% שיצאו נקבות אלבינו, ו 25% שיצאו זכרים אלבינו:
1. הזכר לוטינו נשא וייטפייס
2. הנקבה לוטינו נשא וייטפייס
כשמתקיימים התנאים האלו, יש סיכוי של 50% שיצאו נקבות אלבינו, ו 50% שיצאו זכרים אלבינו:
1. הזכר לוטינו-וייטפייס (אלבינו)
2. הנקבה לוטינו נשאית וייטפייס
כשמתקיימים התנאים האלו, 100% מהצאצאים יהיו אלבינו:
1. הזכר לוטינו-וייטפייס (אלבינו)
2. הנקבה לוטינו-וייטפייס (אלבינו)

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה