אילוף

בוא

סרטון המדגים איך לגרום לתוכי לבוא או לעוף אליך:

תרגום:

"בוא"

אפשר להתחיל כשהתוכי בקצה אחד של הסטנד, או של השולחן, תלוי איפה האילוף מתבצע, ואנחנו בצד השני.

אנחנו מחזיקים את הצ'ופר (משהו שאנחנו יודעים שהוא אוהב), מראים לו את הצ'ופר ואומרים את הפקודה "בוא".

כשהתוכי יגיע אלינו וייקח את הצ'ופר, נשבח ונעודד אותו.

לאט לאט עוברים למרחק יותר גדול שהתוכי צריך ללכת כדי להגיע לצ'ופר, תוך שימוש באותה פקודה או תנועת יד.

"בוא" בתעופה

לתוכי שיכול לעוף, ונוצות התעופה שלו לא נגזרו.

מתחילים כמו ב"בוא" רגיל, התוכי בצד אחד, אנחנו והצ'ופר במרחק מה ממנו. אנחנו מראים את הצ'ופר ואומרים את הפקודה.

כשהתוכי מגיע אלינו בהליכה, ונוגע בצ'ופר, נותנים לו לקחת אותו ומשבחים אותו.

לאחר כמה תרגולים, כשהתוכי מגיע אלינו, אנחנו מוסיפים את הפקודה "עלה", וכשהתוכי עולה על היד משבחים אותו שוב
ואם רוצים נותנים עוד צ'ופר.

עוברים למרחק בו התוכי לא יכול להגיע אלינו בהליכה, וחייב לעוף אלינו, אבל לא רחוק מדיי כדי שהוא לא יפחד לנסות.

חוזרים על הפקודה "בוא" ומראים לו את הצ'ופר.

אם התוכי פוחד, אפשר להתקרב כדי שהוא יוכל לקפוץ אלינו.

כשהתוכי קופץ או עף אלינו, נותנים לו את הצ'ופר ומשבחים אותו.

הערות:

מומלץ לביטחון התוכי, שנוצות התעופה ייגזרו, ולהסתפק ב"בוא" רגיל.

אודות תוכיאינפו

השאר תגובה